Perwakilan dari kedua belah pihak berkomunikasi satu sama lain.

Bapak Adi Harsono berpidato.

Mr. Zheng Hui berpidato.

Didampingi oleh perwakilan dari kedua belah pihak,Bapak Adi Harsono mempersembahkan buku peringatan kepada Mr. Zheng Hui